TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Tarifele biletelor şi abonamentelor

ANUNȚ IMPORTANT 

 

 

Având în vedere prevederile legii nr. 198/2023 și a H.G. 810/2023, elevii cu vârsta de până la 26 de ani din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate pentru transportul rutier local, inclusiv cel metropolitan, pe bază de titlu de călătorie (ABONAMENT), pe tot parcursul anului școlar. Abonamentele sunt eliberate în format fizic la punctele de vânzare ale CTP, cât și in format electronic în aplicația 24 Pay .
Abonamentele se eliberează la punctele CTP în baza:
1. declarației de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –  completată
2. carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, sau a adeverinței emise de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, sau a cardului național de elev
3. cărții de identitate, în original pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naștere în copie, pe suport de hârtie, pentru elevii sub 14 ani
Modelul declarației de consimțământ se poate descărca de AICI .
Menționăm că elevii care locuiesc în zona metropolitană si studiază la o unitate de învățământ din Municipiul Iași beneficiază de asemeni de abonament gratuit atât in Municipiu cât și în zona Metropolitană și trebuie sa prezinte documentele sus menționate.
Abonamentul pe zona metropolitana va fi eliberat la punctele de vanzare CTP doar daca elevul poate face dovada ca are domiciliul pe raza uneia din UAT urile unde CTP opereaza ( Aroneanu, Barnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomesti, Tutora ) – adresa trecuta in carnetul de elev sau buletinul pentru elevii peste 14 ani.
Având în vedere că nu există puncte de vânzare CTP in zona metropolitană, pentru elevii care învață la o unitate de învățământ din zona menționată, lucrăm impreuna cu AMPTI si Unitățile Administrativ Teritoriale la modul de distribuire a abonamentelor. Elevii care învață în Municipiul Iași și au domiciliul în afara zonei Metropolitane ( ex. Osoi, Schitul Duca, etc) unde nu circula trasee ale CTP, primesc doar abonamente pentru IASI. Pentru a se deplasa până in Iași trebuie să solicite unității de învățământ suma forfetara.
Elevii care studiază la unitatea de învățământ de pe raza comunei unde domiciliază pot achiziționa abonamentele gratuite de la Primăria comunei.

 

 

Prețurile titlurilor de călătorie valabile în zona urbană (zona municipiului Iași) afişate sunt valabile începând cu 1 decembrie 2023.
Biletele achiziţionate anterior acestei date rămân valabile până la 15 decembrie 2023, iar seturile de bilete până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv.

Te rugăm să te asiguri că deţii un titlu de călătorie valid pe întreaga durată a călătoriei cu un mijloc de transport public aparţinând CTP Iaşi!
Copiii cu vârsta de până la 7 ani beneficiază de transport public gratuit.

 

 

 

Bilet urban
1 călătorie
120 minute[1]

 

3,50 lei

 

 

 

 

Bilet urban
2 călătorii
2 x 120 minute[2]
 

7,00 lei

 

 

 

 

Abonament unic urban
30 zile

 

110,00 lei

 

 

 

Abonament unic urban
7 zile

 

30,00 lei

 

 

 

 

Tarif întreg

 

 Bilete

 • Bilet urban 1 călătorie, 120 minute[1] /3,50 lei
 • Bilet urban 2 călătorii, 2 x 120 minute[2] / 7,00 lei

Abonamente

 • Abonament urban unic, 30 zile / 110,00 lei
 • Abonament urban unic, 7 zile / 30,00 lei
 • Abonament urban unic, 1 zi[3]12,00 lei
 • Abonament urban la purtător, 30 zile[4]250,00 lei
 • Abonament urban turist, 3 zile / 30,00 lei
 • Abonament urban unic 6 luni[4] / 550,00 lei
 • Abonament urban unic 12 luni[4] / 1100 lei

Tarif redus pentru elevi

 

Abonament gratuit elevi[5]

 • Abonament urban gratuit elevi, 30 zile / gratuit
 • Abonament urban gratuit elevi orfani sau proveniţi din centrele de plasament, 30 zile[4]gratuit

 

 

Tarif redus pentru personalul din învăţământ

Abonamente (preţ redus cu 50%)

 • Abonament urban unic, 30 zile / 55,00 lei

 

 

Tarif redus pentru donatorii de sânge

 

Abonamente[4]

 • Abonament urban unic, 30 zile / 55,00 lei
 • Abonament urban unic, 1 zi[3][6]gratuit
 • Abonament urban donatori de sânge elevi - studenţi, 30 zile / gratuit

 

 

Tarif de călătorie special

 

 

 • pentru persoanele depistate în mijloacele de transport fără legitimaţie de călătorie valabilă / 99,00 lei

 

 

Având în vedere Legea 199/2023 și adresele din partea Universităților către CTP, studenții pot achiziționa abonamente la preț întreg - 110 lei pe zona urbană sau 200 de lei pe zona metropolitană, iar ulterior acestea vor fi decontate de către Universități.
Dacă achiziţia de titluri de călătorie de la automatele de bilete şi abonamente ale CTP Iaşi nu se încheie cu succes şi este eliberat un voucher, acesta poate fi utilizat ulterior la un automat CTP Iaşi, o singură dată, pentru achiziţia de titluri de călătorie cu valoarea totală identică sau mai mare decât cea a voucherului sau se poate solicita restituirea contravalorii la casieria centrală a CTP Iaşi, din strada Silvestru nr. 5 (programul cu publicul este: luni, marţi, miercuri: 8:00 - 14:30, joi: 9:30 - 17:00, vineri 8:00 - 13:00).
Amplasarea automatelor CTP Iaşi este disponibilă în secţiunea Tarife -> Puncte de vânzare.

Dacă achiziţia de titluri de călătorie de la automatele de bilete şi abonamente EPIN nu se încheie cu succes şi este eliberat un voucher, acesta poate fi utilizat pentru restituirea contravalorii de către operatorii EPIN, apelând numerele de telefon 0758 28 17 56 sau 0751 24 24 86, zilnic, între orele 8:00 - 20:00.

[1] Valabil 120 de minute după validare in zona urbana
[2] Valabil câte 120 de minute după fiecare validare
[3] Valabil 24 de ore din momentul achiziţionării, inscripţionat pe tichet
[4] Se eliberează doar la casieria C.T.P. Iaşi din str. Silvestru nr. 5 (program de lucru: luni, marţi, miercuri: 8:00 - 14:30; joi: 9:30 - 17:00; vineri: 8:00 - 13:00
[5] Se eliberează în condiţiile menţionate mai sus
[6] Gratuitatea se acordă doar în ziua donării