TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Tarife noi pentru abonamentele cu preţ redus ale elevilor şi studenţilor care au domiciliul/reşedinţa în afara municipiului Iaşi şi învaţă în municipiul Iaşi

31.01.2020

Conform H.C.L. nr. 455/20.12.2019, începând cu data de 1 februarie 2020, elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din municipiului Iaşi, cu vârsta de până la 26 de ani, care nu au domiciliul/reşedinţa în municipiul Iaşi, beneficiază de următoarele tipuri de abonamente cu preţ redus pentru transportul public local:
 
– abonament unic 2 zone – 30 zile, tarif redus 70,00 lei;
– abonament unic 2 zone – 7 zile, tarif redus 20,00 lei.
 
În baza protocolului încheiat între CTP Iaşi şi UAT Ciurea şi a H.C.L. nr. 5/16.01.2020 a Consiliului Local al Comunei Ciurea, elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din municipiului Iaşi, cu vârsta de până la 26 de ani, care au domiciliul/reşedinţa pe raza comunei Ciurea, pot procura următoarele tipuri de abonamente cu preţ redus pentru transportul public local, exclusiv de la punctul de vânzare CTP Iaşi din staţia Blocuri Ciurea:
 
– abonament unic 2 zone – 30 zile, tarif redus 35,00 lei;
– abonament unic 2 zone – 7 zile, tarif redus 10,00 lei.
 
Abonamentele cu preţ redus se eliberează pe baza carnetului de elev/student sau a adeverinţei emise de unitatea de învăţământ din municipiul Iaşi, valabile în anul şcolar/universitar curent, însoţite de un act de identitate.
Calitatea de beneficiar al titlurilor de călătorie cu preţ redus va fi dovedită în timpul controlului prin prezentarea legitimaţiei de călătorie şi a carnetului de elev/student valabile.