TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Prelungirea valabilităţii abonamentelor nefolosite după data de 17 martie 2020

12.05.2020

Va fi prelungită perioada de valabilitate a abonamentelor nefolosite în perioada stării de urgență. Titularii acestor tipuri de legitimații de călătorie vor primi dreptul de a utiliza transportul public ieșean, pe baza abonamentului valabil după data de 17.03.2020, un număr suplimentar de zile egal cu cel în care nu au putut beneficia de acest serviciu public, în urma adoptării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

 

Astfel, toți posesorii de titluri de călătorie afectați de măsurile menționate pot solicita, în scris, în sistem electronic, la adresa de e-mail exploatare@sctpiasi.ro, prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentelor, menționând următoarele:

 

  1. Numele complet al titularului abonamentului;
  2. Data de la care acesta nu a mai utilizat mijloacele de transport public și data pentru care optează în vederea intrării în vigoare a prelungirii abonamentului;
  3. Vor fi atașate în e-mail copii ale abonamentului (carton și tichet) și ale adeverinței eliberate de către angajator (după caz), scanate ori fotografiate (imaginile trebuie să fie foarte clare); în cazul abonamentelor eliberate prin intermediul aplicației 24pay, vor fi atașate capturi de ecran din care să reiasă ID-ul tranzacției și perioada de valabilitate a titlului de călătorie, alături de copia adeverinței eliberate de către angajator, dacă este cazul;
  4. Numărul de telefon la care va putea fi contactat în vederea acordării dreptului de călătorie;
  5. Solicitanții vor menționa, în cadrul e-mail-ului, următoarele: ”Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea acordării prelungirii valabilității abonamentului de către Compania de Transport Public Iași”.

 

Prelungirea valabilității titlului de călătorie va fi aplicată la tonetele CTP Iași la care este arondat titularul abonamentului ori la un alt punct de vânzare a biletelor, cu acordul acestuia.

 

În ceea ce privește titlurile de călătorie emise prin intermediul platformei 24pay, perioada de valabilitate a acestora va fi prelungită direct din aplicație.

 

În cazul elevilor și studenților, aceștia vor putea solicita prelungirea valabilității titlurilor de călătorie după reluarea cursurilor ”față în față”, în baza deciziei Ministerului Educației și Cercetării.

 

În vederea asigurării condițiilor de igienă prielnice desfășurării activității, în sediul administrativ al CTP Iași nu este permis accesul persoanelor din exterior, fiindu-le recomandat tuturor să folosească poșta electronică pentru soluționarea diferitelor solicitări.