TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Legislație și documente

 

 

1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CĂLĂTORILOR

(extras din „Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Iaşi”)

 

 

Art.19. Principalele drepturi ale călătorilor sunt:

(1) Au garantat dreptul de a beneficia de serviciul de transport public local de persoane în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(2) În conformitate cu prevederile legii, să conteste hotărârile Consiliu Local Iaşi, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea.

(3) Au acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local de persoane cu privire la indicatorii de calitate al serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale, care sunt considerate de interes public.

(4) Să fie informaţi cu privire la reţeaua traseelor de transport public local de persoane, programele de circulaţie şi tarifele aplicate.

Acestea vor fi asigurate atât în staţiile de urcare/coborâre de pe trasee, cât şi în mijloacele de transport.

(5) Să fie informaţi cu privire la obligaţiile operatorului de transport în relaţia cu publicul călător, respectiv obligaţiile călătorilor, precum şi sancţiunile aferente încălcării acestor obligaţii care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane şi din regulamentul serviciului.

 

Art.20. Principalele obligaţii ale călătorilor sunt:

(1) Să achite contravaloarea transportului numai pe baza costului imprimat lizibil pe legitimaţia de călătorie.

(2) Să respecte integritatea mijloacelor de transport şi a infrastructurii de transport (dotarea din staţiile de călători, afişajul şi indicatoarele).

(3) Să prezinte la control legitimaţia de călătorie valabilă.

(4) Să nu agreseze fizic şi verbal conducătorul mijlocului de transport, organele de control şi ceilalţi călători.

 

 2. STABILIREA ŞI SANCŢIONAREA UNOR FAPTE ŞI CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI ÎN COMUN

(extras din „Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Iaşi”)

 

 

Art. 21.

(1)    Urcarea in mijloacele de transport in comun, apartinand operatorului de transport public, se face in ordine si numai prin usile prevazute cu inscriptia URCARE” iar coborarea prin usile cu inscriptia “COBORARE”.

Este permisa urcarea prin usile cu inscriptia “COBORARE” numai pentru femeile in stare de graviditate, persoanele cu copii mici, batrani si invalizi cu invaliditate vizibila si bolnavi condusi de insotitori.

(2)    Dupa urcarea in mijlocul de transport, calatorul este obligat sa composteze de indata biletul de calatorie in aparatele special montate.

Sunt scutiti de plata taxei de calatorie copii pana la 7 ani.

In cazul achizitionarii de bilet prin SMS, acesta (sms-ul) se trimite inainte de urcarea in mijlocul de transport al operatorului de transport public.

Codul de validare al calatoriei prin sms nu este transmisibil si este valabil strict pe telefonul mobil de pe care s-a transmis sms-ul.

(3)    Legitimatiile de calatorie (bilete, abonamente, legitimatii de calatorie gratuita) sunt netransmisibile si vor fi folosite potrivit conditiilor prevazute la eliberarea lor, calatorii fiind obligati a le prezenta la cerere controlorilor de vehicule impreuna cu actele de identitate.

Posesorii de legitimatii de calatorie (abonamente, legitimatii de calatorie gratuita) care nu detin asupra lor aceste legitimatii sau nu le prezinta la solicitarea organelor de control sunt considerati contravenienti, urmand a suporta prevederile prezentei hotarari.

(4)    Pe durata de valabilitate, (120 min.) legitimatia de calatorie (biletul) da dreptul calatorului la calatorii multiple in zona de valabilitate a biletului.

         Biletele din seturile de calatorie sunt valabile numai pentru efectuarea calatoriei pentru care au fost validate in respectivul mijloc de transport,nepermitand calatorii multiple

(5)    Constituie contraventii la normele privind transportul in comun de calatori, urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in altfel de conditii incat potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

 1. Calatoria fara bilet, abonament sau legitimatie adecvata mijlocului de transport folosit sau refuzul prezentarii organelor de control la cererea acestora, a legitimatiilor de calatorie si a actelor de identitate;
 2. Calatoria pe scari, aparate de tractiune si barele de protectie ale mijloacelor de transport in comun cat si fortarea usilor in timpul mersului, blocarea usilor prin stationarea in imediata apropiere a acestora dupa urcare;
 3. Refuzul de a prezenta codul de control si sms-ul de verificare;
 4. Transportul pasarilor, animalelor vii, a cainilor fara dovada de vaccinare, botnita si lesa, a obiectelor si bagajelor voluminoase de orice fel cat si a materialelor inflamabile sau explozibile, cu mijloacele de transport in comun;
 5. Fumatul, scuipatul, consumul de seminte si inghetata, aruncarea de hartii si resturi de orice fel in mijloacele de transport in comun;
 6. Cersitul, practicarea jocurilor de noroc, provocarea de scandal ori adresarea cu cuvinte injurioase calatorilor, controlorilor sau a personalului de bord a mijloacelor de transport in comun;
 7. Intretinerea discutiilor cu conducatorul mijlocului de transport in comun in timpul mersului, accesul calatorilor in cabina de conducere a mijlocului de transport in comun cand aceasta este separata de restul vehiculului;
 8. Degradare si deteriorarea prin orice mijloace a vehiculelor de transport in comun si a obiectelor detinute de catre operatorul de transport public, sustragerea accesoriilor din dotarea acestora ( pagubele produse vor fi suportate de catre faptuitor );
 9. Stationarea calatorilor in mijloacele de transport in comun aflate la capete de linii, acolo unde exista linii de refugiu sau bucle de intoarcere;
 10. Urcarea in mijloacele de transport in comun fara o tinuta decenta sau in stare avansata de ebrietate;
 11. Detinerea, transmiterea sau primirea de bilete de calatorie compostate in scopul refolosirii lor;
 12. Impiedicarea personalului de bord sau organelor de control, in vederea exercitarii atributiilor de serviciu;
 13. Lipirea neautorizata de afise in interiorul sau exteriorul vehiculelor, ruperea sau deteriorarea afiselor autorizate, raspandirea de pliante publicitare in mijloacele de transport in comun, fara acordul scris dat de operatorul de transport public;
 14. Aruncarea asupra calatorilor, personalului de bord sau controlorilor aflati in mijloacele de transport in comun, cu pietre sau alte obiecte, actionarea asupra acestora cu substante inflamabile, iritante sau cu efect paralizant;
 15. Refuzul calatorilor de a prezenta la urcarea in mijlocul de transport legitimatia de calatorie la cererea conducatorului autovehiculului;
 16. Cumpararea sau vanzarea de bunuri in interiorul mijlocului de transport;

(6)    Pentru a preintampina ruperea retelei electrice si stationarea tramvaielor, este interzisa circulatia vehiculelor cu gabarit depasit sub reteaua electrica de contact.

De asemenea, este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor pe platforma caii de rulare a tramvaielor.

Pagubele produse prin ruperea sau deteriorarea retelei electrice cat si prin blocarea circulatiei mijloacelor de transport apartinand operatorului de transport public, vor fi suportate de catre conducatorii de vehicule care le-au produs.

(7)    Contraventiile prevazute in articolul 21 alineatele anterioare al prezentului Regulament se sanctioneaza cu amenda de 150 lei.

(8)    Persoanele depistate fara legitimatie de calatorie valabila in mijloacele de transport, pot achita pe loc un “tarif de calatorie special” in valoare de 99 lei, pe baza de chitanta eliberata de organele de control, caz in care nu se mai incheie proces-verbal de constatare si se inceteaza orice urmarire. In caz de refuz, organul de control va proceda la incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei, in conformitate cu prevederile O.G.2/2001.

Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei hotarari se fac venit integral la bugetul local.

(9)    Despagubirile civile datorate pentru pagubele pricinuite prin savarsirea vreuneia din contraventiile mentionate mai sus se stabilesc in raport cu valoarea pagubei constatate cu aplicarea tarifelor legale.

(10)  Sunt supuse confiscarii, bunurile care au servit la savarsirea contraventiilor prevazute prin prezenta hotarare, precum si bunurile dobandite prin savarsirea contraventiilor.

(11)  Contraventiile din prezenta se constata de catre: ofiterii sau subofiterii de politie, controlorii de trafic din cadrul Compartimentului Siguranta Circulatiei, controlorii de bilete ai operatorului de transport public, colaboratori ai operatorului de transport public (imputernicitii Primarului la prezenta hotarare).

(12)  Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator la cererea acestuia, actul de identitate.

Pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela, in caz de nevoie, la ofiterii sau subofiterii de politie, jandarmerie, politie locala, care sunt obligati sa-i acorde sprijin.

Contravenientul este obligat sa ramana pe toata durata legitimarii si intocmirii procesului verbal de contraventie langa echipajul de control, si/sau pana la sosirea echipajului de politie/jandarmerie si/sau pe toata durata deplasarii pana la o sectie de politie/jandarmerie.

(13)  Contravenientul are dreptul sa achite jumatate din cuantumul amenzii stabilite in termen de 15 zile de la momentul luarii la cunostinta sau al comunicarii procesului verbal.

Pentru Iasi, plata se va face la una din casieriile Directiei de Taxe si Impozite ale Primariei Municipiului Iasi.

Pentru provincie, plata se face prin virament sau mandat postal in contul IBAN RO11TREZ40621350201XXXXX, Banca: TREZORERIA IASI, beneficiar Primaria Municipiului Iasi, cod fiscal 4541580.

In ambele cazuri, contravenientul are obligatia de a inainta la Compartimentul Control al operatorului de transport public din Iasi, str.Silvestru nr.5, in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta a procesului verbal, dovada platii (original si copie xerox dupa chitanta sau mandat postal si copia procesului-verbal).

(14)  Impotriva procesului-verbal de contraventie se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.

Plangerea insotita de copia procesului-verbal se depune la Judecatoria Iasi.

(15)  Prezentele prevederi se completeaza cu prevederile O.G.2/2001 privind procedura de constatare a contraventiilor, aplicarea sanctiunilor, exercitarea cailor de atac, executarea amenzilor si despagubirilor.

(16)  Cu data prezentei, H.C.L. nr. 144/1997 modificat prin H.C.L. nr. 260/2000 se abroga.

   

 

  

Declaraţii de avere şi declaraţii de interese

 

2023

 

Cristian Stoica

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Maricel Gherca

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lavinia Crina Dobrescu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

declaraţie de avere

declaraţie de interese

  

Cristinel Valentin Talef

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Cătălin-Laurian Bejan

curriculum vitae

declarație de avere

declarație de interese

 

Radu Botez

declarație de avere

declarație de interese

 

 Ioan Grigoriu

curriculum vitae

declarație de avere

declarație de interese

 

Cristina Răuțu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Vasile Tiron

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Petru Dumitru Tomorug

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Mirela Trufanda

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

 

Băjenaru Gabriel Alexandru

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Barbu Radu Marian

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Cernat Dana Elena

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Dascalu Mariana

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

David Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Dumitraș Corina

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

 Ghercă Carmen

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Haraga Daniel

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Ilie Mariana Paula

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

 

Lupu Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Marguță Nelu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Mihai Adrian

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Munteanu Gabriela Elena

declaraţie de avere

declaraţie de interese

  

Năstase Liviu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Petrovici Gina

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Sardariu Florin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Sălceanu Cristian Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Simionescu Cristi Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Suciu Iuliu Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Tănase Vasile

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

 

Viziteu Ștefan Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

2022

 

Cristian Stoica

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Maricel Gherca

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lavinia Crina Dobrescu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

  

Cristinel Valentin Talef

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Cătălin-Laurian Bejan

curriculum vitae

declarație de avere

declarație de interese

 

Lidia Gaiginschi

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Ioan Grigoriu

curriculum vitae

declarație de avere

declarație de interese

 

Cristina Răuțu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Constantin Sălceanu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

  

Petru Dumitru Tomorug

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Mirela Trufanda

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Aiftimie Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Băjenaru Gabriel Alexandru

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Barbu Radu Marian

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Cernat Dana Elena

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Dumitraș Corina

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Ghercă Carmen

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Ilie Mariana Paula

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lupășteanu Liviu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lupu Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Marguță Nelu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Mihai Adrian

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Munteanu Gabriela Elena

declaraţie de avere

declaraţie de interese

  

Năstase Liviu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Petrovici Gina

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Sardariu Florin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Sălceanu Cristian Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Simionescu Cristi Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Suciu Iuliu Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Tănase Vasile

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Velișcu Irinel

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Viziteu Ștefan Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

2021

 

Cristian Stoica

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Maricel Gherca

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lavinia Crina Dobrescu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

  

Cristinel Valentin Talef

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Radu Gaiginschi

curriculum vitae

declaraţie de avere

 declaraţie de interese

 

Cristina Răuțu

curriculum vitae

declaraţie de avere

 declaraţie de interese

 

Constantin Sălceanu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Constantin Florin Şerbescu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Vasile Tiron

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Petru Dumitru Tomorug

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Aiftimie Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Băjenaru Gabriel Alexandru

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Barbu Radu Marian

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Cernat Dana Elena

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Dumitraș Corina

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Enache Alexandru Ionuț

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Ghercă Carmen

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Ilie Mariana Paula

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lupășteanu Liviu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lupu Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Marguță Nelu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Mihai Adrian

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Munteanu Gabriela Elena

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Mureșan Traian Luca

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Năstase Liviu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Sardariu Florin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Sălceanu Cristian Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Simionescu Cristi Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Suciu Iuliu Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Tănase Vasile

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Velișcu Irinel

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Viziteu Ștefan Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

2020

 

Cristian Stoica

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Maricel Gherca

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lavinia Crina Dobrescu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

  

Cristinel Valentin Talef

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Marius Sorin Dangă

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Radu Gaiginschi

curriculum vitae

declaraţie de avere

 declaraţie de interese

 

Cristina Răuțu

curriculum vitae

declaraţie de avere

 declaraţie de interese

 

Constantin Sălceanu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Constantin Florin Şerbescu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Vasile Tiron

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Petru Dumitru Tomorug

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Aiftimie Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Băjenaru Gabriel Alexandru

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Barbu Radu Marian

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Cernat Dana Elena

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Dumitraș Corina

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Enache Alexandru Ionuț

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Ghercă Carmen

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Ilie Mariana Paula

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lupășteanu Liviu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lupu Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Marguță Nelu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Mihai Adrian

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Munteanu Gabriela Elena

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Mureșan Traian Luca

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Năstase Liviu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Sardariu Florin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Sălceanu Cristian Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Simionescu Cristi Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Suciu Iuliu Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Tănase Vasile

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Velișcu Irinel

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Viziteu Ștefan Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

2019

 

Cristian Stoica

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Maricel Gherca

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lavinia Crina Dobrescu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

  

Cristinel Valentin Talef

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Marius Sorin Dangă

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Radu Gaiginschi

curriculum vitae

declaraţie de avere

 declaraţie de interese

 

Cristina Răuțu

curriculum vitae

declaraţie de avere

 declaraţie de interese

 

Constantin Sălceanu

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Constantin Florin Şerbescu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Vasile Tiron

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Petru Dumitru Tomorug

curriculum vitae

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Aiftimie Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Băjenaru Gabriel Alexandru

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Barbu Radu Marian

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Cernat Dana Elena

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Dumitraș Corina

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Enache Alexandru Ionuț

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Ghercă Carmen

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Ilie Mariana Paula

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lupășteanu Liviu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Lupu Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Marguță Nelu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Mihai Adrian

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Munteanu Gabriela Elena

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Mureșan Traian Luca

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Năstase Liviu

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Sălceanu Cristian Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Simionescu Cristi Constantin

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Suciu Iuliu Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Tănase Vasile

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Velișcu Irinel

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

Viziteu Ștefan Dan

declaraţie de avere

declaraţie de interese

 

  

Adunarea Generală a Acționarilor

 

2024

 

21 ianuarie

Convocator

Hotărârea nr. 215

Hotărârea nr. 216

Hotărârea nr. 217

 

20 februarie

Convocator

Hotărârea nr. 218

Hotărârea nr. 219

Hotărârea nr. 220

Hotărârea nr. 221

 

12 martie

Convocator

Hotărârea nr. 222

Hotărârea nr. 223

Hotărârea nr. 224

 

15 aprilie

Convocator

Hotărârea nr. 225

 

15 mai

Convocator

Hotărârea nr. 226

Hotărârea nr. 227

Hotărârea nr. 228

Hotărârea nr. 229

Hotărârea nr. 230

Hotărârea nr. 231

Hotărârea nr. 232

Hotărârea nr. 233

Hotărârea nr. 234

Hotărârea nr. 235

Hotărârea nr. 236

2023

 

17 februarie

Convocator

 Hotărârea nr. 184

Hotărârea nr. 185

Hotărârea nr. 186

Hotărârea nr. 187

Hotărârea nr. 188

 

23 martie

Convocator

 Hotărârea nr. 189

 

24 aprilie

Convocator

 Hotărârea nr. 190

 

30 mai

Convocator

 Hotărârea nr. 191

 Hotărârea nr. 192

Hotărârea nr. 193

Hotărârea nr. 194

Hotărârea nr. 195

Hotărârea nr. 196

Hotărârea nr. 197

Hotărârea nr. 198

Hotărârea nr. 199

Hotărârea nr. 200

 

27 iunie

Convocator

 Hotărârea nr. 201

 

19 iulie

Convocator

 Hotărârea nr. 202

Hotărârea nr. 203

Hotărârea nr. 204

 

29 august

Convocator

 Hotărârea nr. 205

Hotărârea nr. 206

 

28 septembrie

Convocator

 Hotărârea nr. 207

Hotărârea nr. 208

Hotărârea nr. 209

Hotărârea nr. 210

 

28 noiembrie

Convocator

 Hotărârea nr. 211

Hotărârea nr. 212

 

29 decembrie

Convocator

 Hotărârea nr. 213

Hotărârea nr. 214

2022

 

21 ianuarie

Hotărârea nr. 165

Hotărârea nr. 166

 

 

15 februarie

Hotărârea nr. 167

 

17 mai

Convocator

Hotărârea nr. 168

 

19 mai

Convocator

Hotărârea nr. 169

Hotărârea nr. 170

Hotărârea nr. 171

 

10 iunie

Convocator

Hotărârea nr. 172

 

22 iunie

Convocator

Hotărârea nr. 173

 

16 august

Convocator

Hotărârea nr. 174

Hotărârea nr. 175

Hotărârea nr. 176

 

5 octombrie

Convocator

Hotărârea nr. 177

Hotărârea nr. 178

 

22 noiembrie

Convocator

Hotărârea nr. 179

Hotărârea nr. 180

 

29 decembrie

Convocator

Hotărârea nr. 181

Hotărârea nr. 182

Hotărârea nr. 183

2021

 

16 aprilie

Convocator

Hotărârea nr. 146

Hotărârea nr. 147

 

 

25 mai

Convocator

Hotărârea nr. 148

Hotărârea nr. 149

 

27 mai

Convocator

Hotărârea nr. 150

Hotărârea nr. 151

 

8 iunie

Convocator

Hotărârea nr. 152

Hotărârea nr. 153

Hotărârea nr. 154

Hotărârea nr. 155

Hotărârea nr. 156

 

21 iulie

Convocator

Hotărârea nr. 157

Hotărârea nr. 158

Hotărârea nr. 159

 

10 august

Convocator

Hotărârea nr. 160

Hotărârea nr. 161

 

13 octombrie

Convocator

Hotărârea nr. 162

Hotărârea nr. 163

 

28 decembrie

Convocator

Hotărârea nr. 164

2020

 

19 februarie

Convocator

Hotărârea nr. 121

Hotărârea nr. 122

Hotărârea nr. 123

Hotărârea nr. 124

Hotărârea nr. 125

 

22 aprilie

Convocator

Hotărârea nr. 126

 

17 iunie

Convocator

Hotărârea nr. 127

Hotărârea nr. 128

Hotărârea nr. 129

Hotărârea nr. 130

Hotărârea nr. 131

Hotărârea nr. 132

Hotărârea nr. 133

Hotărârea nr. 134

Hotărârea nr. 135

 

20 august

Convocator

Hotărârea nr. 136

Hotărârea nr. 137

Hotărârea nr. 138

 

16 septembrie

Convocator

Hotărârea nr. 139

Hotărârea nr. 140

 

19 octombrie

Convocator

Hotărârea nr. 141

Hotărârea nr. 142

Hotărârea nr. 143

 

4 noiembrie

Convocator

Hotărârea nr. 144

 

16 decembrie

Convocator

Hotărârea nr. 145

 

2019

 

04 ianuarie

Convocator

Hotărârea nr. 89

 

22 ianuarie

Convocator

Hotărârea nr. 90

Hotărârea nr. 91

Hotărârea nr. 92

 

17 aprilie

Convocator

Hotărârea nr. 93

Hotărârea nr. 94

Hotărârea nr. 95

Hotărârea nr. 96

Hotărârea nr. 97

Hotărârea nr. 98

 

17 mai

Convocator

Hotărârea nr. 99

Hotărârea nr. 100

Hotărârea nr. 101

Hotărârea nr. 102

Hotărârea nr. 103

Hotărârea nr. 104

Hotărârea nr. 105

Hotărârea nr. 106

Hotărârea nr. 107

Hotărârea nr. 108

 

20 iunie

Convocator

Hotărârea nr. 109

 

15 iulie

Convocator

Hotărârea nr. 110

Hotărârea nr. 111

 

14 august

Convocator

Hotărârea nr. 112

Hotărârea nr. 113

Hotărârea nr. 114

Hotărârea nr. 115

 

30 septembrie

Convocator

Hotărârea nr. 116

Hotărârea nr. 117

Hotărârea nr. 118

 

13 decembrie

Convocator

Hotărârea nr. 119

Hotărârea nr. 120

2018

 

13 februarie

Convocator

Hotărârea nr. 60

Hotărârea nr. 61

Hotărârea nr. 62

 

21 martie

Convocator

Hotărârea nr. 63

Hotărârea nr. 64

Hotărârea nr. 65

Hotărârea nr. 66

Hotărârea nr. 67

 

26 aprilie

Convocator

Hotărârea nr. 68

Hotărârea nr. 69

Hotărârea nr. 70

Hotărârea nr. 71

Hotărârea nr. 72

Hotărârea nr. 73

 

02 mai

Convocator

Hotărârea nr. 74

Hotărârea nr. 75

 

23 mai

Convocator

Hotărârea nr. 76

 

04 iulie

Convocator

Hotărârea nr. 77

Hotărârea nr. 78

Hotărârea nr. 79

 

13 august

Convocator

Hotărârea nr. 80

Hotărârea nr. 81

 

16 octombrie

Convocator

Hotărârea nr. 82

Hotărârea nr. 83

Hotărârea nr. 84

Hotărârea nr. 85

Hotărârea nr. 86

Hotărârea nr. 87

 

12 decembrie

Convocator

Hotărârea nr. 88

 

LISTA ADMINISTRATORILOR SI A DIRECTORILOR SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.


I. ADMINISTRATORI:

Contract de mandat administratori

 1. Bejan Cătălin-Laurian

    - administrator definitiv;

    - data incetarii mandatului: 23.11.2026;

    - neafiliat politic;

    - statut-definitiv;

    - remuneratie: indemnizatie fixa lunara bruta de 10.760 lei;

 1. Grigoriu Ioan

    - administrator definitiv;

    - data incetarii mandatului: 23.11.2026;

    - afiliat politic-membru PSD;

    - statut-definitiv;

    - remuneratie: indemnizatie fixa lunara bruta de 10.760 lei;

 1. Răutu Cristina

    - administrator definitiv;

    - data incetarii mandatului: 23.11.2026;

    - afiliat politic-membru ALDE;

    - statut-definitiv;

    - remuneratie: indemnizatie fixa lunara bruta de 10.760 lei;

 1. Tomorug Petru-Dumitru

    - administrator definitiv;

    - data incetarii mandatului: 23.11.2026;

    - neafiliat politic;

    - statut-definitiv;

    - remuneratie: indemnizatie fixa lunara bruta de 10.760 lei;

 1. Trufanda Mirela

    - administrator definitiv;

    - data incetarii mandatului: 23.11.2026;

    - neafiliat politic;

    - statut-definitiv;

    - remuneratie: indemnizatie fixa lunara bruta de 10.760 lei.

 

II. DIRECTORI:

 1. Stoica Cristian- director general

 2. Ghercă Maricel- director tehnic

 3. Dobrescu Crina-Lavinia - director economic

 4. Talef Cristinel-Valentin - director exploatare

 

Politica si criteriile de remunerare

 

Organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru cinci poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societății Compania de Transport Public Iași S.A - anul 2022

 

Anunt recrutare

Declaratii pe propria raspundere – formular 1-10

Etapele procedurii de selectie

Matricea profilului candidatului

Scrisoarea de asteptari 

 

Organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru cinci poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societății Compania de Transport Public Iași S.A

 

Anunt recrutare

Matricea Consiliului

Procedura selectie

 

Organizarea procesului de recrutare şi selecţie a unui membru în Consiliul de Administraţie al Societății Compania de Transport Public Iași S.A

 

Anuntul privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie la Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.

Declaratii pe propria raspundere – formular 1-10

Etapele procedurii de selectie

Matricea profilului candidatului 

Scrisoarea de asteptari

 

Organizarea procesului de recrutare şi selecţie a unui membru în Consiliul de Administraţie al Societății Compania de Transport Public Iași S.A

 

Anuntul privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie la Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.

Declaratii pe propria raspundere – formular 1-10

Etapele procedurii de selectie

Matricea profilului candidatului 

Scrisoarea de asteptari

 

Organizarea procesului de recrutare şi selecţie a unui membru în Consiliul de Administraţie al Societății Compania de Transport Public Iași S.A

 

Anuntul privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie la Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.

Declaratii pe propria raspundere – formular 1-10

Etapele procedurii de selectie

Matricea profilului candidatului 

Scrisoarea de asteptari