TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Controlul legitimaţiilor de călătorie

 

Ca să nu ai emoţii la vederea echipei de control, asigură-te, înainte de a urca în tramvai, autobuz sau microbuz, că ai la tine o legitimaţie de călătorie valabilă. Dacă totuşi se întâmplă să fii găsit fără bilet sau abonament sau să fie ceva în neregulă cu legitimaţia pe care o ai, iată ce trebuie să ştii:

 

- Atât persoanele care nu şi-au achiziţionat sau nu şi-au validat legitimaţia de călătorie, cât şi posesorii de legitimaţii de călătorie care nu le deţin asupra lor sau care nu le prezintă la solicitarea controlorilor sau a vatmanilor ori şoferilor sunt consideraţi contravenienţi;

 

- Persoanele depistate în mijloacele de transport fără legitimaţie de călătorie valabilă pot achita pe loc un aşa-numit „tarif de călătorie special”, în valoare de 99 de lei, pe baza unei chitanţe eliberate de controlori. În acest caz nu se încheie proces-verbal de constatare şi încetează orice urmărire. Alternativa este ca organul de control să încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei;

 

- În termen de 15 zile (conform Legii nr. 203/2018) de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal, amenda care se achită este jumătate din cuantumul amenzii stabilite prin H.C.L.;

 

- La refuzul contravenientului de a se legitima, controlorul poate să apeleze la ofiţerii sau subofiţerii de poliţie, jandarmerie sau poliţie locală. Pe toată durata legitimării şi întocmirii procesului-verbal şi/sau până la sosirea echipajului de poliţie ori jandarmerie, cât şi pe durata deplasării până la o secţie de poliţie sau jandarmerie, contravenientul este obligat să rămână lângă echipajul de control;

 

- După plata amenzii consemnate în procesul-verbal, contravenientul are obligaţia de a trimite Compartimentului Control al CTP Iaşi dovada plăţii în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă a procesului-verbal;

 

- Conform noilor prevederi legale, chitanţa specială eliberată la plata taxei speciale de călătorie este similară unui abonament unic de o zi (valabil 24 de ore din momentul completării datelor pe tariful special de călătorie) (H.C.L. nr. 417/2018, ANEXA II - Contractul de Delegare a Serviciului de Transport Public, cap. VI, art. 21, al. 8/2);

 

- Dacă în timpul controlului sunt depistate abonamente eliberate greşit de la punctele de vânzare a legitimaţiilor de călătorie ale CTP Iaşi, acestea se vor reţine, odată cu prezentarea de scuze către călător şi cu invitarea lui pentru a-şi ridica abonamentul a doua zi de la Compartimentul Control.