TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Anunt angajare sef Serviciu Informatizare

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de Șef Serviciu Informatizare, contract de muncă durată nedeterminată, norma 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

 

          Principalele atributii:

 • propune strategia dezvoltării și funcționării sistemului informatic;
 • monitorizează, întreține și dezvoltă infrastructura și serviciile IT;
 • asigură funcționarea rețelei de calculatoare și a echipamentelor de conectare și de comunicații, administrarea serverelor;
 • asigură funcționarea aplicațiilor de gestiune a bazelor de date existente;
 • dezvoltă programe software.

 

          Condiţiile  de participare la selecţie sunt :

 1. cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. capacitate deplină de exerciţiu;
 4. apt din punct de vedere medical şi psihologic
 5. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informaticii / știința sistemelor și a calculatoarelor/ ingineria electrică și a calculatoarelor;  
 6. vechime minimă în specialitate 3 ani;
 7. fără înscrisuri în cazierul judiciar.

 

          Criteriile de selecţie sunt :

 • competenţe în utilizarea tehnologiei informației;
 • competenţe în planificare, organizare, delegare, control;
 • capacitate de previziune şi de evaluare obiectivă;
 • capacitate de comunicare;
 • capacitatea de a identifica soluții de rezolvare a problemelor;
 • motivaţia candidatului .

 

Procedura de evaluare cuprinde trei etape :

 • etapa I – selecţia dosarelor înregistrate până la data de 06.04.2021, orele 14.00 la Registratura CTP Iași din str. Silvestru nr.5;
 • etapa a II a – testare profesională la data de 09.04.2021, începând cu orele 09.00, din tematica și bibliografia afişată (punctaj minim 5);
 • etapa a III a - interviul pentru candidaţii admişi după etapa II la data de 15.04.2021, orele 13.00 .

           

Dosarul de înscriere la selecţie va conţine scrisoare de intenţie, curriculum vitae model común european, copii certifícate conform cu originalul după actele de stare civilă şi studii, copie după cartea de muncă sau adeverință eliberată de angajator care să ateste vechimea în muncă și specialitatea studiilor necesare ocupării postului, adeverință care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familia cu cel mult 30 zile anterior, recomandări de la locurile de muncă anterioare şi cazier judiciar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str. Silvestru nr. 5, email : mru@sctpiasi.ro  sau la telefon 0372- 148608.

 

Tematica pentru concursul de ocupare a postului

de Șef Serviciu Informatizare

 

Testare profesională - cunoștințe teoretice:

 1. Comunicații în Rețele de calculatoare
  1. Modelul de referință ISO/OSI;
  2. Modelul de referință TCP/IP
  3. Nivelul de Acces la mediu. Medii re transmisie. Rețele Ethernet.
  4. Adresarea IP;
  5. Protocoale la nivel Transport;
  6. Rutarea în rețele locale și în Internet.
 2. Administrare sisteme de operare
  1. Sisteme de operare Windows
  2. Sisteme de fișiere Windows; Scheme de partiționare a discului
  3. Proceduri de backup
  4. Configurare și partajare echipamente în rețea, Tabele de rutare
  5. Tehnici de cablare structurată
 3. Servicii în rețele de calculatoare
  1. Serviciul de nume de domenii (DNS)i;
  2. Serviciul de poștă electronică;
  3. Serviciul de alocare dinamică de adrese (DHCP);
  4. Serviciul de transfer de fișiere (FTP)
  5. Serviciul Web;

Testare profesională - cunoștințe și competențe practice:

 • instalare configurare sisteme de operare de tip server/desktop (Windows), și aplicații (Exemplu: NexusERP - server/client, Office, Outlook, Thunderbird)
 • proiectare rețea, realizarea unui plan de adresare IP

 

 • configurare și instalare soluții de securizare a rețelei (antivirus, endpoint security, internet security)
 • configurare și instalare soluție de backup (Exemplu: Acronis Backup)
 • instalare și configurare servicii de rețea; configurarea accesului la aceste servicii pe baza planului de adresare IP
 • instalare și configurare echipamente de rețea (imprimante, rutere, acces-point)
 • lucrul cu software de virtualizare VirtualBox, VMware sau Hyper-V

 

Testare profesională - cunoștințe reglementări interne ale companiei :

 • Codul de conduită etică al CTP Iași SA.
 • Regulamentul intern nr.2316/2016 cu modificări și completări.
 • Politica de securitate privind sistemul resurselor informatice și de comunicații.

 

Bibliografie:

 1. Andrew S. Tanenbaum - Rețele de calculatoare, ediția a 4-a, Ed. Biblos, 2003
 2. Internetworking Technologies Handbook, Fourth Edition, Cisco Press, 2003
 3. Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban - Rețele locale de calculatoare. Proiectare și administrare (ediția a II-a), Editura Polirom, 2006
 4. Scott Mueller, PC –Depanare și modernizare, Editura Teora, 2004
 5. Scott Mueller, Upgrading and Repairing PCs 22nd Edition, Pearson Education, 2015
 6. Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban, Gabriel Cristescu- Rețele Windows. Servere și clienți. Exemple practice, Editura Polirom, 2004.

Alte locuri de muncă

Posturi vacante de lacatusi mecanici - tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de revizor tehnic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Posturi vacante de electricieni retea fir contact

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de lacatus mecanic (2 posturi) si electrician montator instalatii mijloace transport (2 posturi)

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Anunt angajare inginer achizitii - profil electric/ energetic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 - 28 octombrie 2022

Detalii

Anunt angajare inspector in domeniul securitatii si sănătătii in munca

C.T.P. SA Iaşi organizează selecție în vederea ocupării

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic si electrician retele electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează

Detalii

Anunt angajare inspector exploatare trafic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant

Detalii

Inginer din cadrul Serviciului Tehnic

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic in cadrul Sectiei nr. 2

S.C.T.P. Iaşi organizează selectie,

Detalii

Anunt angajare electronist mentenanta echipamente tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Anunt angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de

Detalii

Anunt angajare electrician montator instalații electrice pe tramvaie; electrician întreținere și reparații; lacatuș mecanic;

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării

Detalii

Angajare vatmani si soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare mecanic utilaj, strungar universal, electricieni auto si mecanici auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic, sudor electric si autogen, electricieni montatori instalatii electrice pe tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:

Detalii

Post vacant de lucrator gestionar

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Posturi vacante de vatmani și şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare tehnician echipamente de calcul si retele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare inspector resurse umane – contract durata determinata

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 25 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare sudor electric si lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Documente necesare la selectie scolarizare vatmani

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei

Detalii

Angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice, electricieni montatori instalații electrice pe tramvaie, lacatuși mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de :

Detalii

Selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de mecanic auto, lacatus mecanic, electrician auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.1 Autobuze:

Detalii

Posturi vacante de: electricieni, mecanici si lacatusi mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Angajare inspector protectia mediului

C.T.P. Iași S.A. organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector Protecția Mediului din cadrul Biroului SSM-SU-Protecția Mediului.

Detalii

Angajare soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare revizori tehnici

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a trei posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Anunt angajare conducatori auto transport marfuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de conducători auto transport mărfuri.

Detalii

Anunt angajare controlori

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete

Detalii

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de..

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii