TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de șef coloană din cadrul Secției nr.1. 

 

            Procedura de evaluare cuprinde două etape :

 • etapa I – selecţia dosarelor înregistrate până la data de 13 octombrie, orele 14.00, la Registratura CTP din str. Silvestru nr.5;
 • etapa a II a – testare scrisă la data de 15 octombrie, orele 10.00, din bibliografia afişată (minim 7 pct.din 10);
 • etapa a III a - interviul pentru candidaţii admişi după etapa II la data de 16 octombrie, orele 09.00.

 

            Condiţiile  minime de participare la selecţie sunt :

 1. studii medii absolvite;
 2. permis de conducere;
 3. vechime în activitatea de transport auto: minim 3 ani;
 4. d) apt medical și psihologic; 
 5. e) alte cerinte :- cunostinte la nivel profesionist a legislației, a procedurilor de lucru și a normelor care reglementează activitatea de transport auto;

       -cunoştinţe de operare PC: Microsoft Windows,Office,baze date.

 

Scopul principal al postului: Organizează activitatea de exploatare a mijloacelor de transport pe baza graficelor de circulatie aprobate si comunicate de Biroul Exploatare, în conformitate cu programul stabilit de conducerea companiei şi servirea publicului cãlãtor în condiţii de siguranţã şi eficienţã.

 

Criteriile de selecţie sunt :

 • experienţă în activitate;
 • abilităţi de comunicare;
 • abilităţi de organizare şi  planificare  a acitvităţii echipei;
 • cunoştinţe specifice la nivel profesionist;
 • responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 • raţionament logic, corectitudine, punctualitate ;
 • spirit de ordine şi disciplină;
 • motivaţia candidatului .

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str.Silvestru nr.5 sau la telefon 0332-404709.

 

BIBLIOGRAFIE

ȘEF COLOANĂ SECȚIA NR.1

 

1:Fișa postului pentru șeful de  coloană din cadrul Secției nr.1.

2.Regulamentul intern nr. 2316/2016 cu modificări și completări.

 1. Codul de conduită etică al CTP Iași SA.
 2. Contractul Colectiv de Muncă nr. 138/2019- Cap.V Timpul de lucru și de odihnă.
 3. Indrumătorul lucrătorului de transport urban și interurban de persoane – ing. State Mercan si ing. Alexandru Oprișan, Buc. 1980 Cap. 7 – Programele și graficele de circulație.
 4. Programul actual de transport- trasee deservite de CTP ( itinerarii, lungimi traseu și timpi planificați) .
 5. Instrucțiuni de lucru pentru șoferii de autobuz.
 6. Norme de securitate și sănătate în muncă, reguli de prevenire și stingere incendii specific activității de transport auto.

 

       DIRECTOR GENERAL,                             SEF SERVICIU MRU,                               

            ing. Cristian STOICA                                ing.Adrian MIHAI

 

 

Alte locuri de muncă

Posturi vacante de lacatusi mecanici - tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de revizor tehnic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Posturi vacante de electricieni retea fir contact

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de lacatus mecanic (2 posturi) si electrician montator instalatii mijloace transport (2 posturi)

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Anunt angajare inginer achizitii - profil electric/ energetic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 - 28 octombrie 2022

Detalii

Anunt angajare inspector in domeniul securitatii si sănătătii in munca

C.T.P. SA Iaşi organizează selecție în vederea ocupării

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic si electrician retele electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează

Detalii

Anunt angajare inspector exploatare trafic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant

Detalii

Inginer din cadrul Serviciului Tehnic

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic in cadrul Sectiei nr. 2

S.C.T.P. Iaşi organizează selectie,

Detalii

Anunt angajare electronist mentenanta echipamente tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Anunt angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de

Detalii

Anunt angajare electrician montator instalații electrice pe tramvaie; electrician întreținere și reparații; lacatuș mecanic;

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării

Detalii

Angajare vatmani si soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare mecanic utilaj, strungar universal, electricieni auto si mecanici auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic, sudor electric si autogen, electricieni montatori instalatii electrice pe tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:

Detalii

Post vacant de lucrator gestionar

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Posturi vacante de vatmani și şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare tehnician echipamente de calcul si retele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare inspector resurse umane – contract durata determinata

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 25 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare sudor electric si lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Documente necesare la selectie scolarizare vatmani

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei

Detalii

Angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice, electricieni montatori instalații electrice pe tramvaie, lacatuși mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de :

Detalii

Selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de mecanic auto, lacatus mecanic, electrician auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.1 Autobuze:

Detalii

Posturi vacante de: electricieni, mecanici si lacatusi mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Angajare inspector protectia mediului

C.T.P. Iași S.A. organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector Protecția Mediului din cadrul Biroului SSM-SU-Protecția Mediului.

Detalii

Angajare soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare sef Serviciu Informatizare

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de..

Detalii

Anunt angajare revizori tehnici

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a trei posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Anunt angajare conducatori auto transport marfuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de conducători auto transport mărfuri.

Detalii

Anunt angajare controlori

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii