TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Angajare inspector protectia mediului

 

C.T.P. Iași S.A. organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector Protecția Mediului din cadrul Biroului SSM-SU-Protecția Mediului. 

 

 Scopul postului: aplică legislația privind protecția mediului și implementează măsurile necesare pentru obținerea autorizațiilor de mediu, acordurilor de mediu, autorizațiilor privind gestionarea deșeurilor de toate tipurile de la nivelul companiei, monitorizarea și raportarea rezultatelor.

 

Procedura de evaluare cuprinde trei etape:

 

 • etapa I – selecția dosarelor înregistrate până la data de 27 iulie 2021, orele 14.00;

Depunerea dosarelor se face la Registratura C.T.P. Iași S.A. din str. Silvestru nr.5.

 • etapa a II a – susținerea probei scrise sub formă de test grilă, la data de 28 iulie 2021, orele 10.00, din bibliografia afișată;
 • etapa a III a - interviu pentru candidații admiși la etapa a II-a, în data de 30 iulie 2021, orele 09.00.

 

Condițiile  de participare la selecție sunt:

 

 1. studii superioare de licență sau echivalente și certificat de absolvire curs de perfecționare în domeniul protecției mediului (responsabil de mediu/gestionarea deșeurilor);
 2. alte cerințe:
  • cunoștințe la nivel profesionist a legislației privind protecția mediului;
  • cunoștințe de operare PC: Word, Excel, baze de date;
 3. apt medical și psihologic.

 

Criteriile de selecție sunt:

 

 • abilități de comunicare și argumentare;
 • cunoștințe specifice la nivel profesionist;
 • responsabilități asumate, obiectivitate;
 • viteză de reacție, atenție, îndemânare, spirit de observație;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • abilități de a lucra în echipă;
 • motivația candidatului.

 

Dosarul de înscriere la selecție va conține următoarele:

 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae model comun european;
 • copii certificate conform cu originalul după actele de stare civilă și studii;
 • copie după cartea de muncă sau adeverință eliberată de angajator care să ateste vechimea în muncă;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familie, cu cel mult 30 zile anterior;
 • recomandări de la locurile de muncă anterioare;
 • cazier judiciar.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul firmei din str. Silvestru nr. 5, email: mru@sctpiasi.ro  sau la telefon 0372- 148608.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 1. Ordonanța de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privindprotecția mediului.
 2. Legea nr. 211/2011privindregimul deșeurilor, completată și actualizată.
 3. Ordonanța de Guvern nr. 68/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 211/2011.
 4. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje.
 5. Legea 107/1996 Legea apelor.
 6. Sistemul de Management al Mediului - familia ISO 14000 – Cerințe si ghid de utilizare. Principiile, sistemele și tehnicile de aplicare.Evaluarea de mediu.Linii directoare pentru evaluarea de mediu a companiei.Evaluarea ciclului de viață.
 7. ORDIN nr. 600/2018 - privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 

 

 

 

Alte locuri de muncă

Posturi vacante de lacatusi mecanici - tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de revizor tehnic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Posturi vacante de electricieni retea fir contact

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de lacatus mecanic (2 posturi) si electrician montator instalatii mijloace transport (2 posturi)

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Anunt angajare inginer achizitii - profil electric/ energetic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 - 28 octombrie 2022

Detalii

Anunt angajare inspector in domeniul securitatii si sănătătii in munca

C.T.P. SA Iaşi organizează selecție în vederea ocupării

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic si electrician retele electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează

Detalii

Anunt angajare inspector exploatare trafic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant

Detalii

Inginer din cadrul Serviciului Tehnic

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic in cadrul Sectiei nr. 2

S.C.T.P. Iaşi organizează selectie,

Detalii

Anunt angajare electronist mentenanta echipamente tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Anunt angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de

Detalii

Anunt angajare electrician montator instalații electrice pe tramvaie; electrician întreținere și reparații; lacatuș mecanic;

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării

Detalii

Angajare vatmani si soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare mecanic utilaj, strungar universal, electricieni auto si mecanici auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic, sudor electric si autogen, electricieni montatori instalatii electrice pe tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:

Detalii

Post vacant de lucrator gestionar

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Posturi vacante de vatmani și şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare tehnician echipamente de calcul si retele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare inspector resurse umane – contract durata determinata

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 25 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare sudor electric si lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Documente necesare la selectie scolarizare vatmani

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei

Detalii

Angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice, electricieni montatori instalații electrice pe tramvaie, lacatuși mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de :

Detalii

Selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de mecanic auto, lacatus mecanic, electrician auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.1 Autobuze:

Detalii

Posturi vacante de: electricieni, mecanici si lacatusi mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Angajare soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare sef Serviciu Informatizare

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de..

Detalii

Anunt angajare revizori tehnici

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a trei posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Anunt angajare conducatori auto transport marfuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de conducători auto transport mărfuri.

Detalii

Anunt angajare controlori

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete

Detalii

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de..

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii