TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Compania de Transport Public Iaşi

O scurtă prezentare a companiei


Despre CTP Iaşi

 

Compania de Transport Public Iași SA (pe scurt, CTP Iaşi) este operatorul de transport public local al oraşului Iaşi, având ca unic acţionar municipalitatea ieşeană. Ne-am început activitatea pe data de 1 octombrie 2016, preluând atribuţiile operatorului anterior (Regia Autonomă de Transport Public), şi deservim cu un total de aproximativ 300 de vehicule (tramvaie, autobuze şi microbuze) o reţea de 29 de trasee însumând cca. 520 de kilometri.

 

Misiune și viziune

 

Dorim să dezvoltăm transportul public din Iaşi ca un serviciu modern, civilizat și durabil, având în permanenţă pe ordinea noastră de zi următoarele priorități:

 • implementarea programului de transport aprobat de către municipalitate;
 • îmbunătățirea imaginii publice și a comunicării companiei cu beneficiarii activităţilor noastre;
 • achiziția de mijloace de transport performante şi întreţinerea corespunzătoare a acestora;
 • modernizarea şi întreţinerea infrastructurii transportului public (calea de rulare a tramvaielor, reţeaua de contact, staţiile de redresare şi cablurile subterane de alimentare a reţelei de contact, mobilierul urban destinat călătorilor);
 • dispecerizarea traficului prin intermediul sistemelor moderne de monitorizare;
 • modernizarea şi flexibilizarea sistemului de taxare;
 • dezvoltarea infrastructurii necesare informării exacte a călătorilor;
 • iniţierea sau accesarea de programe destinate îndeplinirii obiectivelor menţionate.

Ne implicăm activ în viaţa socială şi culturală a comunităţii locale, iniţiind evenimente speciale în cadrul cărora avem posibilitatea promovării transportului public ca modalitate de îmbunătăţire a calităţii vieţii în mediul urban sau punând la dispoziţie vehiculele de transport public, prin închiriere sau în parteneriat, pentru diverse proiecte. Organizăm, contra cost sau gratuit, călătorii cu tramvaiele de epocă restaurate de specialiștii noştri și evenimente speciale în timpul acestora și suntem deschiși către orice propunere de colaborare. De asemenea, închiriem vehicule din parcul auxiliar si realizăm testarea diverselor tipuri de vehicule în cadrul staţiei I.T.P. proprii.

 

 

CTP Iaşi – 123 de ani de istorie

 

1847
Documentele consemnează prima formă de transport public reglementat la Iaşi - două diligenţe cu o capacitate de 14-16 persoane făceau legătura între centrul oraşului şi noul Teatru Naţional din Copou, una circulând pe Uliţa Mare (bulevardul Ştefan cel Mare din prezent), cealaltă pe Uliţa Golia (strada Cuza Vodă de astăzi).
1897
Pe 18 septembrie a fost organizată licitaţia privind concesionarea realizării şi exploatării tramvaiului electric în oraşul Iaşi timp de 40 de ani, desfăşurată simultan cu cea pentru iluminatul public.
1898
Pe 9 martie Regele Carol I a promulgat Legea 713 pentru concesionarea tramvaiului din Iaşi, în baza acesteia fiind semnat, pe 31 martie, contractul dintre Primăria Iaşi şi firma Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft (AEG) din Berlin pentru realizarea transportului cu tramvaiele electrice la Iaşi. În acelaşi an a fost înfiinţată Direcţiunea tramvaielor electrice din Iaşi, au demarat lucrările pentru construirea infrastructurii şi a depoului.
Considerăm data de 9 martie 1898 ca fiind momentul oficial de început pentru transportul public ieşean, date fiind implicaţiile multiple pentru dezvoltarea oraşului ale deciziei din acea zi a Regelui României.
1900
La 1 martie a fost dată în exploatare prima linie de tramvai, de la Gară până la Hală. În acelaşi an au fost inaugurate liniile din Păcurari, Socola, Nicolina, Copou şi cea spre Abator. Exploatarea tramvaiului electric ieşean a început cu 16 vagoane de călători fabricate la Nürnberg, numărul acestora mărindu-se în 1914-1915 (într-un inventar întocmit în 1922 se menţiona existenţa unui parc format din 35 de vagoane de călători, un vagon pentru curăţat zăpada şi 3 vagoane-platformă fără motor pentru transportul materialelor).
1901
A fost dată în funcţiune linia de tramvai de pe strada Sărărie, fiind definitivată astfel reţeaua de tramvai din Iaşi, cu 4 trasee si o lungime de 17,3 km, ce o situa pe primul loc între cele cinci oraşe ale ţării care au inaugurat sisteme de transport cu tramvaiul electric între 1894 şi 1901. Prima intervenţie majoră în structura reţelei a fost făcută în anul 1958, când a fost desfiinţată linia din Nicolina.
1916
Prin Decret regal, la 16 august întregul inventar al Direcţiunii tramvaielor electrice din Iaşi a trecut în administrarea statului român, în urma intrării României în război alături de puterile Antantei (Germania a devenit ţară inamică, iar bunurile sale aflate pe teritoriul României au fost sechestrate). La conducerea uzinei ieşene au fost numiţi reprezentanţi ai organelor locale, iar în documentele municipalităţii aceasta apare cu denumirea Serviciul tramvaielor electrice.
1920
Uzina electrică şi tramvaiele au trecut în administrarea Primăriei Iaşi, documentele emise în acea perioadă purtând antetul comun al uzinelor de electricitate şi de tramvaie sub denumirea Serviciul de lumină, tramvai şi forţă motrică.
1923
Pe 28 iunie cele două uzine au intrat în proprietatea exclusivă a Primăriei Iaşi.
1924
La data de 8 iunie Consiliul Comunal Iaşi constituie Societatea Comunală de Electricitate din Iaşi (S.C.E.I.).
1929-1938
În atelierele proprii au fost produse 14 vagoane pe baza proiectelor inginerilor Huhulea şi Dorogan.
1929
S.C.E.I. a achiziţionat două autobuze marca Chevrolet de la firma Leonida, reprezentanţa pentru România a firmei americane General Motors, acesta fiind debutul utilizării autobuzelor la Iaşi. În 1935 numărul de autobuze a crescut la cinci, iar în 1943 documentele menţionează existenţa unui singur vehicul.
1944-1945
Perioada celui de-al Doilea Război Mondial şi cea care a urmat au fost deosebit de dificile pentru oraş din cauza distrugerilor masive şi a lipsurilor. Primăria Iaşi a încercat să reorganizeze şi să menţină funcţionale serviciile de electricitate, tramvai, apă-canal şi salubritate. Pe 26 iunie 1944 tramvaiele au fost preluate de Întreprinderile Municipale Iaşi (I.M.I.), care pe 1 septembrie s-au reorganizat sub formă de servicii, moment în care a fost înfiinţat Serviciul comunal de electricitate-tramvaie, devenit ulterior, la 1 octombrie 1945, Întreprinderea Comunală de Electricitate şi Tramvaie (I.C.E.T.).
1948-1949
Odată cu reunificarea serviciilor municipale, la 1 ianuarie 1948 a fost adoptată denumirea de Întreprinderile Municipale Iaşi – electricitate, tramvaie, apă-canal, salubritate, schimbată ulterior, la 20 mai 1949, în Întreprinderile Comunale Iaşi – electricitate, tramvaie, apă-canal, salubritate (E.T.A.C.S.).
1954
A fost reintrodus transportul cu autobuzele, întrerupt din cauza războiului.
1956
La 1 martie E.T.A.C.S. a devenit E.T.A.C. ca urmare a desprinderii salubrităţii din întreprindere.
1956
E.T.A.C. a introdus serviciul de taximetre.
1957
La 1 mai a fost înfiinţată Întreprinderea Comunală de Electricitate şi Transport (I.C.E.T.), ca urmare a separării serviciului de apă-canal.
1958-1970
Această perioadă a fost dominată de importante lucrări edilitare şi de construirea uriaşei platforme industriale din zona de est a oraşului, transportul public fiind nevoit să se adapteze noilor cerinţe. Reţeaua de tramvai a suferit transformări majore, fiind desfiinţate anumite tronsoane (Păcurari, Nicolina, Socola, Dimitrov-Piaţa Unirii) şi înfiinţate altele (strada Banu, Pădurii, Zona Industrială). Numărul traseelor de autobuz a crescut, de asemenea, considerabil. Au fost achiziţionate şi mijloace de transport noi care să preia numărul ridicat de călători deveniţi locuitori ai oraşului odată cu industrializarea puternică a acestuia, iar pentru ca reţeaua de alimentare a tramvaielor să facă faţă solicitării au fost date în exploatare staţiile de redresare S1 (în 1965) şi S2 (în 1967).
1961
Pe data de 1 iulie uzina electrică a fost separată de cea a tramvaielor şi a trecut în subordinea Ministerului Minelor şi Energiei Electrice, cu denumirea Întreprinderea Regională de Electricitate (I.R.E.) Iaşi, iar transportul public a fost reorganizat sub forma unei întreprinderi de sine stătoare - Întreprinderea de Transport Iaşi (I.T.I.).
1969
La 31 martie a fost dată în folosinţă baza de exploatare a autobuzelor de la ieşirea din oraş spre Holboca (strada Aurel Vlaicu).
1970-1978
Anii ’70 au stat sub semnul pregătirilor pentru achiziţionarea şi punerea în exploatare a unui număr considerabil de tramvaie noi, moderne, fabricate în Cehoslovacia. Negocierile, desfăşurate la nivel local şi ministerial, au fost de durată, în final perfectându-se, în 1977, contractul pentru procurarea a 70 de tramvaie Tatra T4R de la firma ČKD din Praga. Pentru gararea, întreţinerea şi punerea în circulaţie în bune condiţii a acestor tramvaie au fost derulate şi alte investiţii, precum: reorganizarea depoului (în 1976 a fost dată în folosinţă baza de întreţinere şi exploatare a tramvaielor din str. Uzinei, cu o hală şi ateliere de întreţinere şi reparaţii nou construite), mutarea liniei de tramvai de pe strada Ion Creangă pe strada Vasile Lupu, reabilitarea căii de rulare în multe zone ale oraşului, construirea de noi staţii de redresare. Tot în această perioadă a fost închis cel mai pitoresc traseu de tramvai ieşean, cel de pe strada Sărărie, moment în care au fost retrase din circulaţie ultimele tramvaie construite local în perioada interbelică (rămase în amintirile ieşenilor drept „tramvaiele de Sărărie“). Nici transportul cu autobuze nu a fost neglijat, fiind achiziţionate noi vehicule pentru traseele din oraş şi cele de legătură cu localităţile limitrofe. În 1977 autobuzele au fost mutate în noua bază de exploatare din Tudor Vladimirescu, cea de pe strada Aurel Vlaicu fiind cedată Întreprinderii de Transporturi Auto (I.T.A.).
1973
La 1 septembrie, I.T.I. a devenit Întreprinderea de Transport în Comun (I.T.C.).
1978
A fost introdusă autotaxarea.
1979-1989
Oraşul s-a transformat radical, au apărut noi cartiere de locuinţe (în special pentru muncitori) şi s-au realizat diverse lucrări de interes public. Pentru asigurarea transportului între cartiere şi platformele industriale au fost construite noi linii de tramvai (Podu de Piatră - Podu Roş, Podu de Piatră - Alexandru cel Bun - Dacia, Tătăraşi - Metalurgie, Podu de Piatră - Gară, Gară - Canta, Abator - Dancu, Elena Doamna - Tudor Vladimirescu - Mase Plastice, Podu Roş - C.U.G., şos. Arcu, Podu de Piatră - Gara Internaţională - Ţesătura) şi au fost puse in circulaţie noi mijloace de transport (tramvaie Tatra T4R şi Timiş II).
1979
La 1 noiembrie, parcurile auto de folosinţă locală sau proprie ale instituţiilor din subordinea ministerelor, ale altor organe centrale şi ale conducerilor de judeţe au fost concentrate, prin Decret al Consiliului de Stat, în cadrul unor întreprinderi sau al altor unităţi de transport organizate. Ca urmare a acestui decret, întreprinderea şi-a extins activitatea pe raza întregului judeţ Iaşi, devenind Întreprinderea Judeţeană de Transport Local (I.J.T.L.) Iaşi. Au fost înfiinţate autobaze pentru transportul călătorilor, de marfă şi mixte la Iaşi, Paşcani şi Hârlău.
1983
A fost dată în exploatare baza de întreţinere pentru tramvaie şi autobuze din Dacia.
1985
Pe data de 1 mai a fost dată în exploatare prima linie de troleibuz din Iaşi, pe traseul Piaţa Independenţei - Păcurari. Ulterior, reţeaua de transport cu troleibuzul s-a extins, apropiindu-se de lungimea celei de tramvai (a fost construită infrastructura necesară pe tronsoanele: Piaţa Independenţei - Tudor Vladimirescu - Pasaj Socola, Pasaj Socola - Bucium, Pasaj Socola - C.U.G./Hlincea, Piaţa Dacia - C.U.G., Piaţa Alexandru cel Bun - Podu de Piatră - Podu Roş - Splai Bahlui - Tătăraşi - Ciurchi, Piaţa Eminescu - Copou, Elena Doamna - Podu Roş - C.U.G.).
1986
A fost înfiinţat transportul de călători rapid de capacitate redusă (maxi-taxi).
1990
Prin decizie a Prefecturii Iaşi, la data de 7 decembrie, I.J.T.L. a fost împărţită într-o serie de întreprinderi la Iaşi şi Paşcani, iar Regia Autonomă de Transport în Comun (R.A.T.C.) a preluat întregul patrimoniu al transportului în comun pe raza municipiului Iaşi şi a comunelor limitrofe. Transportul cu taximetre a fost separat de transportul în comun şi a funcţionat mai departe în cadrul societăţii comerciale Taxicom.
2002
Pe 2 septembrie, R.A.T.C. a fost divizată în Regia Autonomă de Transport Electric în Comun (R.A.T.E.C.), pentru transportul cu tramvaie şi troleibuze, şi S.C. Autobuzul S.A., societate având drept unic acţionar Municipiul Iaşi, pentru transportul cu autobuze.
2003-2010
Printr-un acord între Municipiul Iaşi şi Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) din cadrul Guvernului Confederaţiei Elveţiene a fost oferită asistenţă financiară pentru furnizarea de tramvaie second hand şi o gamă largă de utilaje şi echipamente pentru întreţinerea mijloacelor de transport public.
2004
Divizarea transportului electric de cel auto nu a dat rezultatele scontate şi a fost înfiinţată Regia Autonomă de Transport Public Iaşi (R.A.T.P.), mandatată să efectueze transport public de persoane utilizând şi autobuze.
2006-2007
A fost realizată fuziunea prin absorbţie a S.C. Autobuzul S.A. cu R.A.T.P.
2006
S-a renunţat la utilizarea troleibuzelor în transportul public ieşean.
2008-2013
S-a desfaşurat proiectul CIVITAS ARCHIMEDES, în parteneriat cu diverse oraşe din Europa, pentru un transport urban eficient prin punerea în aplicare a unor măsuri inovatoare, ce demonstrează capacitatea de a realiza economie de energie.
2008-2022
În cadrul unor proiecte de mare amploare, a fost reabilitată infrastructura de pe cca. 75% din reţeaua de transport cu tramvaiul, beneficiind de diverse surse de finanţare: împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.E.R.D.), împrumuturi bancare, fonduri PHARE, Fondurile Structurale ale Uniunii Europene şi fonduri proprii ale municipalităţii.
2013
Este înfiinţată Compania de Transport Public Iaşi S.A., pentru preluarea serviciului de transport public în cazul întrării în faliment a R.A.T.P. din cauza situaţiei financiare dificile.
2014
R.A.T.P. a intrat în insolvenţă.
2016
A fost declarat falimentul Regiei Autonome de Transport Public Iaşi.
2016
La data de 1 octombrie serviciul de transport public din municipiul Iaşi a fost preluat de Compania de Transport Public Iaşi S.A. (C.T.P.).
2016-2018
Au fost achiziţionate 100 de autobuze noi, cu finanţare din fondurile proprii ale municipalităţii şi dintr-un împrumut BERD.
2018
A fost adoptat un nou sistem de taxare, modern, bazat pe zonarea tarifară şi transferul de la un traseu la altul fără costuri suplimentare, prin utilizarea biletelor cu timp de valabilitate şi a abonamentelor valabile pe toate traseele.
2018-2019
Au fost puse la dispoziţia călătorilor modalităţi electronice de plată – online, folosind telefonul mobil, şi în mijloacele de transport, cu cardul bancar.
2019
A fost înfiinţat Muzeul Transportului Public Iaşi, odată cu inaugurarea sectorului dedicat autobuzelor şi troleibuzelor, cu prilejul aniversării a 90 de ani de la punerea în circulaţie a autobuzelor la Iaşi.
2021-2022
Au fost puse în circulaţie tramvaie de generaţie nouă (Pesa Swing 122NaJ şi Bozankaya) achiziţionate cu fonduri UE (32 de vehicule).

 

 

 

Echipa de conducere

ing. Cristian Stoica

Director General

ing. Maricel Gherca

Director Tehnic

ec. Lavinia Crina Dobrescu

Director Economic

ing. Cristinel Valentin Talef

Director Exploatare


Declaraţii de avere

 

Programul audiențelor conducerii CTP Iași:

 • Director / Director Tehnic - miercuri de la ora 8:30 la 9:30
 • Director Exploatare - joi de la ora 8:30 la 9:30
 • Director Economic - miercuri de la ora 9:30 la 10:30 

Organizare

 

Compania este structurată astfel:

 •  Secția 1 – Autobuze
 •  Secția 2 – Tramvaie
 •  Secția 3 – Tramvaie
 •  Secția 4 – Infrastructură
 •  Sediu – Personal TESA și operativ. 

 

 

Parcul de vehicule pentru transportul public

 

Tramvai

126

tramvaie

Autobuz

140

autobuze

10

microbuze

 

 

Parcul auxiliar

 • Basculantă
 • Compresor
 • Excavator
 • Scară mecanică
Toate vehiculele

 

 

Trasee deservite

9

trasee de tramvai
140 km

24

trasee de autobuz
449 km