TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Posturi vacante de impiegat auto

ANUNT

 

 C.T.P. Iaşi organizează selectie în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de impiegat auto (dispeceri capat linie), prin următoarea procedură de evaluare:  

 

 • etapa I – selecţia dosarelor înregistrate până în data 7 iulie, orele 09.00, la Registratura SCTP din str. Silvestru nr.5, C20, etj 2, camera 3;
 • etapa a II a – testarea profesională pe baza bibliografiei afişate, la data de 11 iulie, orele 09.00, pentru candidaţii admişi după prima etapă (probă eliminatorie, minim 5 pct. din 10);
 • etapa a III a -interviul pentru candidaţii admişi după primele două etape.

 

          Condiţiile  de participare la selecţie sunt :

 • 10 clase;
 • apt medical și psihologic;
 • garanţie materială şi suplimentară.

 

          Criteriile de selecţie sunt :

 

 • experienţă şi cunoştinţe specifice activităţii ;
 • abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale ;
 • responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 • corectitudine, onestitate, cinste;
 • punctualitate, politețe, spirit de ordine şi disciplină ;
 • alte aptitudini : capacitatea de comunicare eficientă prin utilizarea unui limbaj specific, capacitate de argumentare logică, capacitate de gestionare a conflictelor, echilibru emoţional;
 • motivaţia candidatului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str. Silvestru nr. 5, email : mru@sctpiasi.ro  sau la telefon 0372- 148608.

 

 

BIBLIOGRAFIE

impiegaţi auto – dispeceri cap linie

 

 

 1. Sarcini și răspunderi pe linie de exploatare în conformitate cu prevederile din Regulamentul Intern al CTP 16131 din 29 noiembrie 2022 Cap.VIII , Secțiunea II și III (art. 80-84) ;
 2. Traseele S.C.T.P. Iaşi;
 3. Legea nr.22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 4. Tipuri de bilete şi abonamente ale CTP Iași și tarifele stabilite;
 5. Considerații generale privind programele și graficele de circulație în conformitate cu Indrumătorul Lucrătorului din Transportul Urban și Interurban de Persoane;
 6. Atribuţiunile de serviciu și responsabilitățile impiegatului auto-dispecer cap linie conform fişei postului;
 7. Regulament intern nr. 16131 din 29 noiembrie 2022– (Cap. I-II, art.1- 34).
 8. Codul de Conduita Etică al angajatilor societatii CTP Iasi 14297 din 14.10.2020, aprobat prin  HCA nr  4 din 19 10 2020 - Ed II - Rev I

 

    

 

Alte locuri de muncă

Posturi vacante de: electricieni montatori instalatii electrice, lacatusi mecanici/montatori, strungar universal/frezor universal

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Posturi vacante de soferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt scolarizare in meseria de sofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de sofer autobuz.

Detalii

Posturi vacante de soferi

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

CTP Iasi angajeaza specialist relatii publice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de specialist relații publice ( COR 243201 )

Detalii

Posturi vacante de lacatusi mecanici - tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de revizor tehnic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Posturi vacante de electricieni retea fir contact

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de lacatus mecanic (2 posturi) si electrician montator instalatii mijloace transport (2 posturi)

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Anunt angajare inginer achizitii - profil electric/ energetic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 - 28 octombrie 2022

Detalii

Anunt angajare inspector in domeniul securitatii si sănătătii in munca

C.T.P. SA Iaşi organizează selecție în vederea ocupării

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic si electrician retele electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează

Detalii

Anunt angajare inspector exploatare trafic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant

Detalii

Inginer din cadrul Serviciului Tehnic

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic in cadrul Sectiei nr. 2

S.C.T.P. Iaşi organizează selectie,

Detalii

Anunt angajare electronist mentenanta echipamente tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Anunt angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de

Detalii

Anunt angajare electrician montator instalații electrice pe tramvaie; electrician întreținere și reparații; lacatuș mecanic;

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării

Detalii

Angajare vatmani si soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare mecanic utilaj, strungar universal, electricieni auto si mecanici auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic, sudor electric si autogen, electricieni montatori instalatii electrice pe tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:

Detalii

Post vacant de lucrator gestionar

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Posturi vacante de vatmani și şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare tehnician echipamente de calcul si retele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare inspector resurse umane – contract durata determinata

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 25 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare sudor electric si lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Documente necesare la selectie scolarizare vatmani

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei

Detalii

Angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice, electricieni montatori instalații electrice pe tramvaie, lacatuși mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de :

Detalii

Selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de mecanic auto, lacatus mecanic, electrician auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.1 Autobuze:

Detalii

Posturi vacante de: electricieni, mecanici si lacatusi mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Angajare inspector protectia mediului

C.T.P. Iași S.A. organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector Protecția Mediului din cadrul Biroului SSM-SU-Protecția Mediului.

Detalii

Angajare soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare sef Serviciu Informatizare

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de..

Detalii

Anunt angajare revizori tehnici

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a trei posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Anunt angajare conducatori auto transport marfuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de conducători auto transport mărfuri.

Detalii

Anunt angajare controlori

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete

Detalii

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de..

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii