TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

CTP Iasi angajeaza specialist relatii publice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de specialist relații publice ( COR 243201 )

 

  Cerinţe minime: a) studii superioare cu specializare în comunicare/ 

                              jurnalism sau echivalente;                                                                                

 1. b) cunoaşterea unei limbi străine de circulație internațională (de preferat limba engleză) ; 
 2. c) cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, baze de date, 

                  Internet, Outlook;

 1. d) capacitate deplină de exerciţiu.

 

          Procedura de evaluare cuprinde trei etape :

 • etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data de 10 iulie 2023, ora 14.00 la Registratura SCTP din str. Silvestru nr.5, C20, etj2, camera 3;
 • etapa a II a – test de cunoştinţe profesionale la data de 11 iulie 2023, ora 10.00 (probă eliminatorie din bibliografia afișată) ;
 • etapa a III a - interviul pentru candidaţii admişi după primele etape (întrebări din tematica anunțată).

 

     Criteriile de selecţie sunt :

 • capacitate de comunicare;
 • abilităţi de organizare şi planificare a activităţii proprii;
 • corectitudine și punctualitate;
 • spirit de echipă dezvoltat;
 • capacitatea de a lucra individual;
 • cunoştinţe de culturã generalã;
 • alte însușiri de personalitate: responsabilitate asumată, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, pragmatism;
 • motivaţia candidatului.

 

          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei, la telefon 0372- 148608 sau pe e-mail: mru@sctpiasi.ro

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

concursului pentru ocuparea postului de Specialist Relații Publice

în cadrul Biroului Relații Publice

 

 

Tematica:

 1. Organizarea și funcționarea Companiei de Transport Public Iași;
 2. Regimul juridic al protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. Reglementări privind conținutul audiovizual;
 4. Activitatea de soluționare a petițiilor;
 5. Comunicarea prin intermediul rețelelor sociale;
 6. Tehnici de relații publice utilizate în activitatea de comunicare instituțională – comunicatul de presă, precizarea, dreptul la replică;
 7. Instrumente de bază ale informării publice- briefing-ul, declarația de presă, conferința de presă, interviul;
 8. Gestionarea crizelor mediatice.

 

Bibliografie:

 1. Regulamentul Intern nr. Regulament intern nr. 16131 din 29 noiembrie 2022– (Cap. I-II, art.1- 34).
 2. Codul de Conduita Etică al angajatilor societatii CTP Iasi 14297 din 14.10.2020, aprobat prin  HCA nr  4 din 19 10 2020 - Ed II - Rev I
 1. Extras din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 2. Decizia nr.220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile ulterioare;
 4. Ghid de comunicare prin intermediul retelelor sociale (https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/3_Comunicarea-guvernamentala-prin-intermediul-retelelor-sociale.pdf);
 5. Cristina Coman, Relatii publice si mass-media (editie revizuita si adaugita), Editura Polirom, 2008;
 6. Cristina Coman, Comunicarea de criza. Tehnici si  strategii, Editura Polirom, 2009.

 

Documente necesare la selecție

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei, str. Silvestru nr. 5, până la data limită anunțată și va conţine:

 • cerere de participare la concurs și CV (inclusiv datele de contact: telefon și adresă e mail);
 • xerocopii după: cartea de identitate, diplomă de studii, atestate/ certificate/diplome de specializare care să dovedească îndeplinirea cerințelor minime din anunț. Xerocopiile vor fi certificate conform cu originalul de personalul CTP Iași înainte de înregistrarea lor;
 • recomandări de la locurile de muncă anterioare; carte de muncă (xerocopie)/adeverințe, după caz;
 • cazier judiciar;
 • dosarul se va completa după proba interviu cu aviz medical și psihologic de la unități autorizate.

 

Candidații se vor prezenta la ora planificată pentru fiecare probă în parte, având asupra lor actul de identitate.

 

Alte locuri de muncă

Posturi vacante de: electricieni montatori instalatii electrice, lacatusi mecanici/montatori, strungar universal/frezor universal

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Posturi vacante de soferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt scolarizare in meseria de sofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de sofer autobuz.

Detalii

Posturi vacante de soferi

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Posturi vacante de impiegat auto

C.T.P. Iaşi organizează selectie în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de impiegat auto (dispeceri capat linie)

Detalii

Posturi vacante de lacatusi mecanici - tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de revizor tehnic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Posturi vacante de electricieni retea fir contact

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de lacatus mecanic (2 posturi) si electrician montator instalatii mijloace transport (2 posturi)

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Anunt angajare inginer achizitii - profil electric/ energetic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 - 28 octombrie 2022

Detalii

Anunt angajare inspector in domeniul securitatii si sănătătii in munca

C.T.P. SA Iaşi organizează selecție în vederea ocupării

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic si electrician retele electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează

Detalii

Anunt angajare inspector exploatare trafic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant

Detalii

Inginer din cadrul Serviciului Tehnic

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic in cadrul Sectiei nr. 2

S.C.T.P. Iaşi organizează selectie,

Detalii

Anunt angajare electronist mentenanta echipamente tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Anunt angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de

Detalii

Anunt angajare electrician montator instalații electrice pe tramvaie; electrician întreținere și reparații; lacatuș mecanic;

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării

Detalii

Angajare vatmani si soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare mecanic utilaj, strungar universal, electricieni auto si mecanici auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic, sudor electric si autogen, electricieni montatori instalatii electrice pe tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:

Detalii

Post vacant de lucrator gestionar

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Posturi vacante de vatmani și şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare tehnician echipamente de calcul si retele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare inspector resurse umane – contract durata determinata

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 25 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare sudor electric si lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Documente necesare la selectie scolarizare vatmani

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei

Detalii

Angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice, electricieni montatori instalații electrice pe tramvaie, lacatuși mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de :

Detalii

Selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de mecanic auto, lacatus mecanic, electrician auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.1 Autobuze:

Detalii

Posturi vacante de: electricieni, mecanici si lacatusi mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Angajare inspector protectia mediului

C.T.P. Iași S.A. organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector Protecția Mediului din cadrul Biroului SSM-SU-Protecția Mediului.

Detalii

Angajare soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare sef Serviciu Informatizare

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de..

Detalii

Anunt angajare revizori tehnici

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a trei posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Anunt angajare conducatori auto transport marfuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de conducători auto transport mărfuri.

Detalii

Anunt angajare controlori

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete

Detalii

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de..

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii