TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Tarifele biletelor şi abonamentelor

 


Se eliberează bilete şi abonamente cu preţ redus cu 50% pentru elevi şi studenţi următorilor beneficiari:

• elevilor instituţiilor de pe raza municipiului Iaşi ale învăţământului obligatoriu, profesional şi liceal de stat şi particular autorizat/acreditat, pe tot parcursul anului calendaristic;
• studenţilor cu vârsta de până la 26 de ani înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din municipiul Iaşi, pe durata anului universitar.
Legitimaţiile de călătorie cu preţ redus cu 50% se eliberează pe baza carnetului de elev/legitimaţiei de student sau a adeverinţei emise de unitatea de învăţământ din municipiul Iaşi, valabile în anul şcolar/universitar curent, însoţite de un act de identitate.

Abonamentele studențești cu preţ redus de 12,00 lei pot fi achiziţionate în timpul anului universitar de către:

• studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, de la tonetele CTP Iaşi, pe baza unei adeverinţe speciale eliberate de către secretariatele facultăţilor;
• studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi, Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași şi ai Universităţii Naționale de Arte „George Enescu“ din Iaşi, de la Serviciul Social Studenţesc al fiecăreia dintre universităţile menţionate;
• studenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, de la toneta CTP Iaşi Tudor Vladimirescu, pe baza unei adeverinţe speciale eliberate de către secretariatele facultăţilor.

Criteriile de acordare a dreptului de a beneficia de acest tip de abonament se stabilesc exclusiv de către universităţi.

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, Universităţii Naționale de Arte „George Enescu“ din Iaşi, Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi şi ai Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași, care nu au împlinit încă 26 de ani, pot utiliza cardul ElStudIS pentru a cumpăra bilete şi abonamente cu preţ redus folosind aplicaţia mobilă 24pay (informaţii în secţiunea Tarife -> Cardul ElStudIS).

Întrucât Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi susţine financiar o reducere suplimentară a tarifului abonamentului studenţesc de 12,00 lei, studenţii instituţiei de învăţământ menționate plătesc pentru acesta 6,00 lei, indiferent de modalitatea de achiziționare (de la toneta CTP Iaşi Tudor Vladimirescu sau utilizând cardul ElStudIS şi aplicaţia 24pay).

Calitatea de beneficiar al titlurilor de călătorie cu preţ redus va fi dovedită în timpul controlului prin prezentarea legitimaţiei de călătorie şi a carnetului de elev/legitimaţiei de student valabile.

Reducerile menţionate sunt reglementate prin H.C.L. nr. 63/31.03.2016, 64/31.03.2016 şi 231/30.05.2018.

Copiii cu vârsta de până la 7 ani beneficiază de transport public gratuit.

Atenţie!

 

Începând cu data de 1 iulie 2018 a fost modificat sistemul tarifar.

Informaţii complete puteţi afla accesând secţiunea Tarife -> Un nou sistem tarifar.

 

 

 

Bilet
1 călătorie
120 minute[5]
1 zonă[3]

 

2,50 lei

 

 

 

 

 

Bilet
2 călătorii
2 x 120 minute[6]
1 zonă[3]

 

5,00 lei

 

 

 

Bilet
1 călătorie
120 minute[5]
2 zone[4]

 

3,50 lei

 

 

 

 

 

Bilet
2 călătorii
2 x 120 minute[6]
2 zone[4]

 

7,00 lei

 

 

 

Abonament unic
zona 1[1]
30 zile

 

80,00 lei

 

 

 

Abonament unic
zona 2[2]
30 zile

 

30,00 lei

 

 

 

Abonament unic
2 zone[4]
30 zile

 

110,00 lei

 

 

 

 

Tarif întreg

 

Bilete

 • Bilet 1 călătorie, 120 minute[5], 1 zonă[3] / 2,50 lei
 • Bilet 2 călătorii, 2 x 120 minute[6], 1 zonă[3] / 5,00 lei
 • Bilet 1 călătorie, 120 minute[5], 2 zone[4] / 3,50 lei
 • Bilet 2 călătorii, 2 x 120 minute[6], 2 zone[4]7,00 lei
 • Set bilete 20 călătorii[7], zona 1[1] / 40,00 lei

Abonamente

 • Abonament unic, zona 1[1], 30 zile / 80,00 lei
 • Abonament unic, zona 2[2], 30 zile / 30,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 30 zile / 110,00 lei
 • Abonament unic, zona 1[1], 7 zile / 20,00 lei
 • Abonament unic, zona 2[2], 7 zile / 10,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 7 zile / 30,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 1 zi[8]10,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 6 luni[9]400,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 12 luni[9]600,00 lei
 • Abonament la purtător, 2 zone[4], 30 zile[9]200,00 lei
 • Abonament turist, zona 1[1], 3 zile / 25,00 lei

Tarif redus pentru elevi şi studenţi

Bilete (preţ redus cu 50%)

 • Bilet 1 călătorie, 120 minute[5], 2 zone[4] / 1,25 lei
 • Bilet 2 călătorii, 2 x 120 minute[6], 2 zone[4]2,50 lei

Abonamente (preţ redus cu 50%)

 • Abonament unic, zona 1[1], 30 zile / 40,00 lei
 • Abonament unic, zona 2[2], 30 zile / 15,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 30 zile / 55,00 lei
 • Abonament unic, zona 1[1], 7 zile / 10,00 lei
 • Abonament unic, zona 2[2], 7 zile / 5,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 7 zile / 15,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 1 zi[8]5,00 lei

Abonament studenţesc special

 • Abonament studenţesc, 2 zone[4], 30 zile / 12,00 lei

 

 

Tarif redus pentru donatorii de sânge

 • Abonamente[9]

 • Abonament unic, zona 1[1], 30 zile / 40,00 lei
 • Abonament unic, zona 2[2], 30 zile / 15,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 1 zi[8]gratuit

 

 

Tarif de călătorie special

 

 

 • pentru persoanele depistate în mijloacele de transport fără legitimaţie de călătorie valabilă / 50,00 lei

 

 

[1] Zona 1 – municipiul Iaşi
[2] Zona 2 – localităţile aflate dincolo de limitele zonei 1
[3] 1 zonă – municipiul Iaşi sau localităţile aflate dincolo de limitele zonei 1
[4] 2 zone – municipiul Iaşi şi localităţile aflate dincolo de limitele zonei 1
[5] Valabil 120 de minute după validare
[6] Valabil câte 120 de minute după fiecare validare
[7] Fiecare bilet este valabil doar în mijlocul de transport în care a fost validat
[8] Valabil 24 de ore din momentul achiziţionării, inscripţionat pe tichet
[9] Se eliberează doar la casieria C.T.P. Iaşi din str. Silvestru nr. 5 (program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8:00 - 15:30; joi: 8:00 - 17:00)