TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

- 8 clase şi curs calificare; 

- permis de conducere categoria D:

- atestat profesional transport persoane;

-apt medical şi psihologic.

 

Oferim :

 • Motivare financiară pentru activitate în trafic aglomerat sau muncă suplimentară;
 • Tichete de masă;
 • Stabilitatea locului de muncă;
 • Sprijin în diverse situații sau evenimente de viață;
 • Posibilitatea dezvoltării profesionale;
 • Planificarea anuală a vacanțelor cu vouchere vacanță.

Criteriile de selecţie sunt :

 • Cunoştinţe specifice activităţii;
 • Abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale;
 • Identificarea soluţiilor optime, adaptabilitate, flexibilitate;
 • Echilibru psihic şi emoţional;
 • Punctualitate, disponibilitate, politeţe, spirit de ordine şi disciplină;
 • Alte aptitudini : comunicativitate, îndemînare, operativitate;
 • Motivaţia candidatului.

 

       Dosarul de înscriere la selecţie va conţine: cerere de participare la selecţie, CV, recomandări, cazier rutier (ultimii 5 ani) si judiciar, precum şi xerocopii certifícate de personalul CTP Iași după: cartea de identitate, certificat de naştere, diploma de studii, certificat de calificare, permis de conducere si atestat profesional transport persoane .

 

Documente necesare la selecție

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei, str. Silvestru nr. 5, cu minim 48 de ore înainte de data selecției și va conţine:

 • cerere de participare la selecţie și CV (datele de contact: telefon și adresă e mail);
 • aviz epidemiologic și pentru evidența bolilor cronice, eliberate de medicul de familie sau test RT PCR (COVID 19);
 • chestionar pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor COVID19;
 • xerocopii după: cartea de identitate, certificat naştere, diplomă de studii, certificate de calificare, livret militar, permis de conducere, atestat profesional transport marfa / persoane după caz. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de personalul CTP Iași;
 • carte de muncă (xerocopie)/adeverințe și recomandări de la locurile de muncă anterioare:
 • cazier judiciar si rutier (ultimii 5 ani) pentru personalul de bord (șofer sau vatman).
 • dosarul se va completa ulterior (după interviu) cu aviz medical si psihologic de la unități autorizate.

 

Candidații se vor prezenta la ora planificată pentru fiecare probă în parte, având asupra lor actul de identitate, permisul și atestatul profesional. Candidații vor purta obligatoriu mască și mănuși de protecție și vor păstra distanța socială  față de celelalte persoane prezente.   

 

 

Etapele selecției pentru personalul de bord (șoferi și vatmani)

- Analiza dosarelor şi stabilirea celor neconforme ( nu dovedesc îndeplinirea condiţiilor minime stabilite prin anunț) ;

-  Completarea formularelor obligatorii (chestionar pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor COVID19, acord de prelucrare date personale);

-  Depunerea contestaţiilor la respingerea dosarelor în termen de 24 ore, dar nu mai mult de data şi ora de desfăşurare a primei probe . Soluționarea contestațiilor;

-  Susţinerea probei scrise (chestionar cunostințe legislative privind circulația pe drumurile publice -minim 22 pct și cunoștințe tehnice/exploatare mijloc de transport – minim 7 pct);

-  Susţinerea interviului – minim 5;

- Afișarea rezultatelor concursului (Admis/Respins);

- Depunerea contestaţiilor privind rezultatele concursului în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor;

-  Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.

 

Alte locuri de muncă

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de..

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii