TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de șef coloană din cadrul Secției nr.1. 

 

            Procedura de evaluare cuprinde două etape :

 • etapa I – selecţia dosarelor înregistrate până la data de 13 octombrie, orele 14.00, la Registratura CTP din str. Silvestru nr.5;
 • etapa a II a – testare scrisă la data de 15 octombrie, orele 10.00, din bibliografia afişată (minim 7 pct.din 10);
 • etapa a III a - interviul pentru candidaţii admişi după etapa II la data de 16 octombrie, orele 09.00.

 

            Condiţiile  minime de participare la selecţie sunt :

 1. studii medii absolvite;
 2. permis de conducere;
 3. vechime în activitatea de transport auto: minim 3 ani;
 4. d) apt medical și psihologic; 
 5. e) alte cerinte :- cunostinte la nivel profesionist a legislației, a procedurilor de lucru și a normelor care reglementează activitatea de transport auto;

       -cunoştinţe de operare PC: Microsoft Windows,Office,baze date.

 

Scopul principal al postului: Organizează activitatea de exploatare a mijloacelor de transport pe baza graficelor de circulatie aprobate si comunicate de Biroul Exploatare, în conformitate cu programul stabilit de conducerea companiei şi servirea publicului cãlãtor în condiţii de siguranţã şi eficienţã.

 

Criteriile de selecţie sunt :

 • experienţă în activitate;
 • abilităţi de comunicare;
 • abilităţi de organizare şi  planificare  a acitvităţii echipei;
 • cunoştinţe specifice la nivel profesionist;
 • responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 • raţionament logic, corectitudine, punctualitate ;
 • spirit de ordine şi disciplină;
 • motivaţia candidatului .

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str.Silvestru nr.5 sau la telefon 0332-404709.

 

BIBLIOGRAFIE

ȘEF COLOANĂ SECȚIA NR.1

 

1:Fișa postului pentru șeful de  coloană din cadrul Secției nr.1.

2.Regulamentul intern nr. 2316/2016 cu modificări și completări.

 1. Codul de conduită etică al CTP Iași SA.
 2. Contractul Colectiv de Muncă nr. 138/2019- Cap.V Timpul de lucru și de odihnă.
 3. Indrumătorul lucrătorului de transport urban și interurban de persoane – ing. State Mercan si ing. Alexandru Oprișan, Buc. 1980 Cap. 7 – Programele și graficele de circulație.
 4. Programul actual de transport- trasee deservite de CTP ( itinerarii, lungimi traseu și timpi planificați) .
 5. Instrucțiuni de lucru pentru șoferii de autobuz.
 6. Norme de securitate și sănătate în muncă, reguli de prevenire și stingere incendii specific activității de transport auto.

 

       DIRECTOR GENERAL,                             SEF SERVICIU MRU,                               

            ing. Cristian STOICA                                ing.Adrian MIHAI

 

 

Alte locuri de muncă

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii