TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

 

 

Compania de Transport Public Iaşi  recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de sofer autobuz.  

 

Condiţii obligatorii :

  • vîrsta minimă 24 ani ;
  • studii minime: 10 clase şi curs calificare/scoală profesională;
  • permis de conducere min. categoria B.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei, str. Silvestru nr. 5 și va conţine:

  • cerere de participare la selecţie și CV (inclusiv datele de contact: telefon și adresă e mail);
  • aviz epidemiologic și pentru evidența bolilor cronice, eliberate de medicul de familie;
  • chestionar pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor COVID19;
  • xerocopii după: cartea de identitate, certificat naştere, diplomă de studii, certificate de calificare, livret militar, permis de conducere. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de personalul CTP Iași;
  • carte de muncă (xerocopie)/adeverințe și recomandări de la locurile de muncă anterioare:
  • cazier judiciar si rutier (ultimii 5 ani) ;
  • dosarul se va completa ulterior (după interviu) cu aviz medical si psihologic de la unități autorizate.

 

După analiza dosarelor candidații vor fi planificați individual pentru fiecare probă în parte. Intrarea se va face pe baza actului de identitate și a  permisului de conducere. In spațiile în care se desfășoară activitățile  candidații vor purta obligatoriu mască și mănuși de protecție și vor păstra distanța socială (minim 2m) față de celelalte persoane prezente.   

 

       Relatii suplimentare se pot obtine prin email: mru@sctpiasi.ro şi la telefon 0332.404709.  Consultați Termenii si condițiile de școlarizare.

Alte locuri de muncă

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii