TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Angajare economist control financiar de gestiune

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 10 – 16 mai 2018, în vederea ocupării postului vacant de economist control financiar de gestiune. 

Principalele atribuții:

              - verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului  și execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii;

              - verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare;

              - elaborează analize economico-financiare pentru conducerea unităţii în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor.

    

Condiţiile  de participare la selecţie sunt :

  1. studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul economic;                                                                                                                                                      
  2. vechime în specialitate minim 5 ani și minim 3 ani în activitatea de control financiar de gestiune /audit.
  3. c) alte cerințe : - cunoștinte la nivel profesionist a legislaţiei în domeniul financiar - contabil, control financiar de gestiune;

                           - cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, programe baze de date.

Criteriile de selecţie sunt:

  • abilități organizatorice: planificare, delegare, coordonare, control;
  • bună capacitate de analiză și sinteză;
  • capacitate de asumare a unor responsabilități importante;
  • motivaţia candidatului.

 

Procedura de evaluare cuprinde trei etape :

  • etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data de 10 mai 2018, ora 14.00 la Registratura CTP din str. Silvestru nr.5;
  • etapa a II a – testare profesională la data de 15 mai 2018, ora 10.00, din bibliografia afişată;
  • etapa a III a - interviul pentru candidaţii admişi după etapa II la data de 16 mai 2018, ora 10.30 .  

Dosarul de înscriere la selecţie va conţine scrisoare de intenţie, CV, actele de stare civilă şi studii, recomandări de la locurile de muncă anterioare şi cazier judiciar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei sau la telefon 0332- 404709.

Trimite CV

Alte locuri de muncă

Angajare electricieni exploatare centrale și stații electrice și electricieni exploatare rețele electrice

S.C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de..

Detalii

Angajare strungar si frezor

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării următoarelor posturi vacante..

Detalii

Angajare electronist, electrician montator instalații electrice, lăcătuși mecanici, sudori electric și autogen

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării următoarelor posturi vacante

Detalii

Angajare tehnician echipamente de calcul și rețele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 21 mai – 23 mai 2018, în vederea ocupării postului vacant de tehnician echipamente de calcul și rețele.

Detalii

Angajare electronist

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de electronist în cadrul Laboratorului Electronică.

Detalii

Șoferi de autobuz și vatmani

S.C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi de autobuz și vatmani.

Detalii

Şcolarizare vatmani

CTP Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de vatman.

Detalii